هاست اشتراکی

پنل A
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2 Database
 • 10 Email
 • 5 FTP
 • 5 SubDomain
 • 1 ParkedDomain
 • 1 Addon Domains
 • Hetzner DataCenter
پنل B
 • 2 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • Hetzner Datacenter
پنل C
 • 5 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • Hetzner Datacenter
پنل D
 • 7 گیگابایت فضا
 • 2 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • Hetzner Datacenter

Powered by WHMCompleteSolution